Thông tin cơ bản
Tên công ty: Rongda Chemical Co.,Ltd
Được thành lập: 2013 năm
Quyền sở hữu: thương thuyền
kinh doanh chính: Chúng tôi đang chạy sản phẩm hóa chất, sản phẩm khai thác (trừ sự chấp thuận đặc biệt), phụ gia thức ăn chăn nuôi, nông nghiệp
Sản phẩm doanh nghiệp: xuất khẩu sodidum sulfite khan, ronggalit khối u / bột, sodium hydrousufite, natri fluosilicate, sodium metabisulfite, natri formate, kẽm sulphate mono / hepta, oxit kẽm, natri cacbonat, sắt sulfat
Thương hiệu:
địa chỉ: D2-3 High-tech Industrial Park , Tianyuan District , Zhuzhou ,Hunan