giấy phép kinh doanh (mới)
giấy phép kinh doanh (mới)

bất động sản

Hiệu lực
2013-08-06 - 2033-08-05
cơ quan ban hành
Zhuzhou industry and Commerce Bureau

Mô tả chứng chỉ

giấy phép kinh doanh (mới)