Giấy chứng nhận tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 20 KHIMA 2017
Giấy chứng nhận tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 20 KHIMA 2017

bất động sản

Hiệu lực
2017-11-01 - 2019-12-01
cơ quan ban hành
Sergey Bednov

Mô tả chứng chỉ

Rongda đã tham dự Công ty Cổ phần Expocentre, Moscow 23-26th, tháng 10 năm 2017 và được trao giấy chứng nhận tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 20 KHIMIA 2017.