Tin nhắn của bạn
  • Headline
  • Nội dung

    ký tự tối đa:8000

  • Email
  • tên của bạn
  • điện thoại
Liên hệ

Ms.COCO HU

Bộ phận tiếp thị

mã số bưu điện: 412007

điện thoại:0086-731-28813327

điện thoại:0086-731-28813327

Email: sales2@rongdachemco.com

Wechat: 295845094

WhatsApp: 86 18670303664

Skype: 295845094@qq.com

Facebook: hq295845094@gmail.com

Linkedin: hq295845094@gmail.com

Twitter: hqsnail

địa chỉ: D2-3 High-Tech Industrial Park , Tianyuan district , Zhuzhou City , Hunan Province

Ms.Becky Dai

Bộ phận tiếp thị

mã số bưu điện: 412007

điện thoại:0086-731-28813327

điện thoại:0086-731-28813327

Email: sales1@rongdachemco.com, info@rongdachemco.com

Wechat: 470541756

WhatsApp: +86 13617333142

Skype: rongdachem

Facebook: sales1@rongdachemco.com

Linkedin: daiyuntaoaimeng@qq.com

Twitter: info@rongdachemco.com

địa chỉ: D2-3 High-Tech Industrial Park , Tianyuan District , Zhuzhou City ,Hunan Province

Mr.Jeffrey Shen

Bộ phận tiếp thị

mã số bưu điện: 412007

điện thoại:0086-731-28813327

điện thoại:0086-731-28813327

Email: sales3@rongdachemco.com

Wechat: 2926238341

WhatsApp: 86 18273285983

Skype: ericsky4

Facebook: ericmysky@hotmail.com

địa chỉ: D2-3 High-Tech Industrial Park , Tianyuan district , Zhuzhou City , Hunan Province