Nguyên tắc của phản ứng giữa xeri nitrat và natri sunfit là gì?

Nguyên tắc của phản ứng giữa xeri nitrat và natri sunfit là gì?

Các ion nitrat không bị oxi hóa trong điều kiện kiềm. Trong trường hợp này, phản ứng metathesis xảy ra và sản phẩm là bari sulfit kết tủa và natri nitrat. Khi có ion hydro trong dung dịch, các ion hydro sẽ kết hợp với nitrat để tạo thành axit nitric và trở thành chất oxy hóa, trong trường hợp này sulfit sẽ bị oxy hóa thành sunfat. Khi có mặt các ion hydro, nitrat không ổn định. Với sự kết hợp của các ion hydro và nitrat, tính ổn định của nitrat nhanh chóng bị phá vỡ, và sau đó oxy hoạt tính cao bị phân hủy dưới sự cảm ứng của sulfit. Một nguyên tử oxy hóa sunfit thành sunfat.