Q
Nguyên tắc phản ứng giữa xeri nitrat và natri sulfite là gì?
A

Các ion nitrat không bị oxy hóa trong điều kiện kiềm. Trong trường hợp này, một phản ứng trao đổi xảy ra, và sản phẩm là bari sulfite kết tủa và natri nitrat. Khi các ion hiđrô có mặt trong dung dịch, các ion hydro sẽ kết hợp với nitrat để tạo thành axit nitric và trở thành oxy hóa, trong trường hợp này, sulfite sẽ bị oxy hóa thành sulfate. Trong sự hiện diện của các ion hydro, nitrat không ổn định. Với sự kết hợp của các ion hydro và nitrat, sự ổn định của nitrat bị phá vỡ nhanh chóng, và sau đó oxy hoạt tính cao bị phân hủy dưới sự cảm ứng của sulfite. Một nguyên tử oxy hóa sulfite thành sulfate.