Thông tin nhà máy
khu vực nhà máy: 400 m2
Số lượng nhân viên: 100 người -
Địa chỉ nhà máy: D2-3 High-tech Industrial Park , Tianyuan District , Zhuzhou ,Hunan