Search: About

Natri Hydrosulfite cấp công nghiệp

1 product
 • Sodium Hydrosulfite

  Sodium Hydrosulfite:
  1. in dệt
  2. Vật liệu dệt tẩy trắng
  3. Bột giấy và giấy sáng
  4. Pulp deinki

  US $930 / metric ton

  MOQ: 20metric ton