Search: About

Natri hydrat

1 product
  • bột caustic soda

    Bao bì: net 25kg mỗi túi nhựa dệt với lót bên trong hoặc theo yêu cầu của khách hàng
    Giao hàng: Trong vòng 15 ngày kể từ khi nh

    US $830 / metric ton

    MOQ: 1metric ton